• info@jezdziectwotruskaw.pl
  • ul.Falińskiego 3
  • 05-080 Truskaw
  • Jazdy rekreacyjne: +48 662 030 202
  • Sesje zdjęciowe: +48 662 030 202
  • Pensjonat: +48 602 601 977

Truskaw

Drochówka

I Zasady ogólne

1. Każda osoba wchodząca na teren stajni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2. W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
3. Na terenie stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
4. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu.
5. W jeździe konnej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych.
7. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni.
8. Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 20.00.
9. Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się parkowania samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku stajni.
10. Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z właścicielem.
11. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność.
12. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:
a) psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni;
b) psy nie zanieczyszczały odchodami pasz oraz boksów;
c) psy nie płoszyły koni.
13. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania po nich odchodów.
14. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych, mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie stajni.
15. Wszelkie użyczenia własnych koni osobom obcym, należy zgłosić wcześniej właścicielowi lub obsłudze stajni.

II Regulamin stajni i obsługa koni

1. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez obsługę stajni.
2. Konie mogą być wiązane tylko do specjalnych haków na uwiązach. Nie wolno ich wiązać do krat, ani za wodze.
3. Należy zachować szczególną ostrożność w porze karmienia koni i nie utrudniać obsłudze stajni wykonywania wszelkich czynności z tym związanych.
4. Należy przestrzegać porządku i czystości.
5. Należy sprzątać po sobie i po koniu, w szczególności każdy jest zobowiązany do posprzątania, po odprowadzeniu konia do boksu lub na padok, stanowiska, na którym czyścił konia.
6. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
7. Nie wolno koni bić, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia.
8. Konie należy regularnie odrobaczać, szczepić i dokonywać korekty kopyt.
9. Chore konie bezwzględnie muszą być leczone.
10. Przy opuszczaniu pomieszczeń socjalnych należy gasić światło, zakręcać wodę, zamykać okna.
11. Nie wolno deptać i niszczyć łąki.
12. Nie wolno pozostawiać konia w boksie, bez ruchu przez kilka dni (jedynie na zalecenie weterynarza).
13. Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.
14. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarz w stajni.
15. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
16. Należy unikać obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.
17. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odkładać na swoje miejsce w siodlarni, przed opuszczeniem stajni.
18. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela lub dzierżawcy;
b) wypadki losowe koni prywatnych, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu konia;
c) wypadki właściciela lub dzierżawcy i konia podczas jazdy konnej na padoku oraz w terenie;
d) wypadki losowe właściciela lub dzierżawcy konia na terenie stajni.

III Regulamin jazdy

1. Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.
2. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.
3. Właścicieli koni zobowiązuje się do pozostawienia wiadomości o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
4. Osoby jeżdżące konno mijają się lewymi stronami (ruch prawostronny).
5. Wykonując dany element ujeżdżeniowy należy powiadomić odpowiednio wcześniej innych jeźdźców głosem, co jest dla nich informacją proszącą o pierwszeństwo.
6. Osoby stępujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom.
7. Należy lonżować konie w miejscu wyznaczonym.
8. Zakazuje się lonżowania koni na placach przeznaczonych do jazdy (chyba, że za zgodą właściciela)..

Gdzie jesteśmy ?

KJ Truskaw

ul. Falińskiego 3 05-080 Truskaw

  • Jazdy rekreacyjne: +48 518 598 632
  • Sesje zdjęciowe: +48 662 030 202
  • Pensjonat: +48 602 601 977

info@jezdziectwotruskaw.pl

Kontakt

Nasza stajnia istnieje od 20 lat. Znajdujemy się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, tuż przy północno-zachodnich rogatkach Warszawy.

Zaledwie pół godziny wystarczy, by dotrzeć do nas z centrum miasta. Oferujemy boksy pensjonatowe dla koni, zapraszamy wszystkich entuzjastów jeździectwa na jazdy rekreacyjne.

Prowadzimy Stadninę Koni Drochówka, gdzie hodujemy konie rasy hanowerskiej i oldenburskiej.

KJ Truskaw, ul. Falińskiego 3, 05-080 Truskaw

Jazdy rekreacyjne: +48 518 598 632

Sesje zdjęciowe: +48 662 030 202

Pensjonat: +48 602 601 977

info@jezdziectwotruskaw.pl

Projekt i wykonanie : Inforpol.Net